close this section of the library 1735
View the document Ազգաբանութիւն թագաւորացն Հայոց
View the document Դրախտ ցանկալի
View the document Մեկնութիւն Սրբոյ Աւետարանին որ ըստ Ղուկասու (1735)
View the document Տօմար (1735)