close this section of the library 1737
View the document Երգարան (1737)
View the document Մեկնութիւն Սրբոյ Աւետարանին որ ըստ Յօհաննու (1737)
View the document Մեկնութիւն Սրբոյ Աւետարանի որ ըստ Մատթէոսի (1737)
View the document Յաղագս համահետեւմանն Քրիստոսի (1737)
View the document Յաճախապատում
View the document Պատմութիւն կենաց, Մարտիրոսութեան եւ սքանչելեաց Սրբոյն Գրիգորի
View the document Պատմութիւն վարուց եւ մահ ւան երանելի առն Աստուծոյ Սրբոյն Մեծին Ներսէսի
View the document Քրիստոնէական ուսանելի (1737)
View the document Քրիստոնէական վարդապետութիւն (1737)