close this section of the library 1749
View the document Աստուածաբանական մեկնութիւն կաթուղիկեաց գրոց երանելւոյ Յակոբու Առաքելոյն:- Ժամանակագրութիւն սրբազան սուրբ գրոց
View the document Բառգիրք Հայկազեան լեզուի։ Հտ. 1 (1749)
View the document Գիրք պատասխանական
View the document Գիրք սահմանաց: Բառարան
View the document Պատմութիւն պղնձէ քաղաքին (1749)
View the document Վարժումն կտակագրութեան
View the document Վարք Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին