close this section of the library 1751
View the document Աշխարհացոյց Հայաստանեայց ըստ հին եւ նոր աշխարհագրաց: Քարտեզ
View the document Կրթութիւն ապաշխարողի
View the document Պատմութիւն վարուց Յօհաննու Ոսկեբերանի
View the document Փիլիսոփայութիւն: Հտ. 4 (1751)