Armenian Rare Books
Title: Աշխարհացոյց Հայաստանեայց ըստ հին եւ նոր աշխարհագրաց: Քարտեզ
Translated Title: Map of Armenia according to ancient and recent geographers
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on map): ի Վենետիկ
Year of Publication: 1751
Notes: ԱՆՎԱՆԱՑՈՒՅՑ՝ Աշխարհացոյց/ Հայաստան/եայց/ ըստ հին եւ նոր աշ/խարհագրաց։/ Փորագրեալ ի Վենետիկ./ յամի տեառն 1751./ ի թուին հայոց. ոմ։/
Անվանացույցը գտնվում է քարտեզի ներքևի ձախ անկյունում զարդաշրջանակի մեջ, մեջտեղը՝ «Աստիճանք մղոնաչափութեան» (մասշտաբ) նույնպես զարդաշրջանակի մեջ։ Քարտեզի վրա կան նաև պայմանական նշաններ՝ հրաբուխ, սարեր և այլն:
Չափը՝ 37,5x51 սմ։
1 քարտեզ:
File size: 861 KB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia