Armenian Rare Books
Title: Արհեստ փրկութեան։ Թարգմ.՝ Մխիթար Սեբաստացու։
Translated title: The art of salvation
Publisher (standardized): տպ. Անտոնի Բորտոլիի
Publisher (as it is on book): Անտօնի Պօռթօլի
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վէնէտկ
Year of Publication: 1760
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ԱՐՀԵՍՏ/ ՓՐԿՈՒԹԵԱՆ,/ Կամ/ ՀՐԱՀԱՆԳ/ Քրիստոնէական վարուց/ Յերիս պա տուիրանս բաժանեալ։/ Ի Մեծագոյն փառս ա[ստուծո]յ:/ Թարգմանեցեալ յիտալական լէզուէ/ ի հայ բարբառ:/ Եւ տպագրեալ յամի տ[եառ]ն./ 1760։/ ի ՎԷՆԷՏԿ:/ Ի Տպարանի Անտոնի Պօռթօլի:/ Հրամանաւ մեծաւորաց:/
101 զարդափակ էջ։ Ութածալ, մամուլանիշերը հայատառ և լատինատառ։ Շարվ. չափը շրջանակով՝ 8,5x5,5 սմ։ Տիտղթ. զարդափակ։ Բնագիրը էջախորագրերով։ 1 փորագիր պատկեր 10-րդ էջում՝ «JNRI» տառերով, գլխազարդեր, վերջազարդեր և զարդագրեր։ Բնագիը 10 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված են նաև նոտրգիր և գլխագրեր։
File size: 3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library
Year and Place of Digitization: 2010, Fundamental Scientific Library of NAS RA, A/689
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library