Armenian Rare Books
Title: Աշխարհացոյց Հայաստանեայց: Քարտեզ
Translated Title: Geography of Armenia. Map
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on map): Ի Վէնէտիկ
Year of Publication: 1778
Notes: ԱՆՎԱՆԱՑՈՒՅՑ՝ ԱՇԽԱՐՀԱՑՈՅՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ/ Փորագրեալ արդեամբք՝ աղայ Շամիրի,/ մեծի շամիրեանց՝ տանըն պանծալի./ Առ ի յիշատակ՝ իւրում անդրանկի,/ Յակոբոս անուն՝ որդւոյն նազենի։/ Որ ի մանկական՝ ծաղկեալ հասակի,/ վախճանեալ փոխի՝ հնդկաց աշխարհի,/ Թողեալ կաթոգին՝ զիւրսն ըզկնի,/ աշակերտութ[եամ]բ՝ գըրոց սոփեստի։/ Ի Վէնէտիկ. 1778։ Ի թուին հայոց ռմիէ։/
Քարտեզի ներքևի մասում գտնվող անվանացույցի կենտրոնում շքեղ զարդաշրջանակի մեջ՝ Հայկի, Արամի, Մեծն Տիգրանի և Մեծն Տրդատի պատկերները։ Քարտեզի ներքևի ձախ անկյունում հողմացույց։ Մասշտաբը` նշված չէ։
Չափը՝ 82x82 սմ։
1 քարտեզ:
File size: 4,17 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia