Armenian Rare Books
Author: Ներսես Շնորհալի
Title: Աղօթք
Translated Title: Prayers
Publisher (standardized): տպ. Ջոն Ռիվինգտընի
Publisher (as it is on book): Typis Joh. Rivington
Place (standardized): Լոնդոն
Place (as it is on book): Londini
Year of Publication: 1780
Notes: ԱՂՕԹՔ ՏԵԱՌՆ ՆԵՐՍԵՍԻ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՒՂԻԿՈՍԻ : Թարգմանեցեալ' ի լեզուս լատինացւոց, գալլիացւոց, և անգլիացւոց : PRECES Domini NIERSESIS : ARMENORUM UNIVERSALIS, Latins, Gallice, Anglice reddirae:
Երկծալ, մամուլանիշերը լատինատառ։ Էջախորագրերով։ 2 գլխազարդ, 1 վերջազարդ և 1 զարդագիր: Բնագիրը 12 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված է նաև գլխագիր: Հիշատակարան չունի։ Գ 395, 569, 777, 801, 803, 4103 միայն Ն. Շնորհալին։ Մ 1152, 1153։ ԳԱԹ Գ. Սունդուկյանի ֆոնդ, միայն Ն. Շնորհալին։ ՎՄՄ։ ԱՀԳ։ ՊՍՀԵ։ ՓԱԿԼՎ։ ԲԹ։ ԱՆ։
Զ Մատ. 153-154: Ղ հտ. 1, 519, 259: Թ 170: ԳԼ 146-147։ Ե «Փ», 1881, N 4, էջ 27։ Մակ. 121-122։ ԾԱՆՈԹ.՝ Ներսես Շնորհալու «Հաւատով խոստովանիմ»-ը 4 լեզվով կազմվել է նաև առանձին։ Առանձնատիպում չկան տպագր. տվյալները, փոխված է նաև էջակալությունը 1- 28։
«Հայ գիրքը 1512-1800 թթ.» մատենագիտության մեջ գիրքը նկարագրվել է 715 համարի ներքո «Հաւատով խոստովանիմ» վերնագրով, տպակից «Դաւանութիւն հաւատոյ Հայաստանեայց» գրքի հետ միասին: Տպագրության վայրի, տպարանի, տարեթվի տվյալները վերցվել են տպակից գրքի տիտղոսաթերթից:
Շարվ. 13X9,7 սմ։
25, 1 չհ. սյունակագիր էջ:
File size: 5.95 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, 1156-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia