Armenian Rare Books
Title: Մտածական աղօթք քիթապը
Translated Title: Book of Meditative Prayer
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Մխիիթարլը լարըն Քերհանասընտայ
Place (standardized): Տրիեստ
Place (as it is on book): Պասմա օլանտու Թրեստ Շէհրինտէ
Year of Publication: 1783
Notes: Ա ՏԻՏՂԹ.՝ ՄՏԱԾԱԿԱՆ/ ԱՂՕԹՔ/ ՔԻ-/ ԹԱՊԸ:/
Բ ՏԻՏՂԹ.՝ ՄՏԱԾԱԿԱՆ/ԱՂՕԹՔ/ՔԻԹԱՊԸ. Ջերմեռանդութիտան եափլմըշ անահտար, քի աչար կիւ/նահլարիլէ գափանմըշիւրէք/լէրին գափուսունու:/ ԹԷՐՃԻՄԷՕԼՈՒՆՄՈՒՇ էրմէնիտէն/թիւրք տիլինէ էնկիւրլիւ ՏԻՐԱՑՈՒ/ ԵՂԻԱԶԱՐՏԱՆ։ Օրսօլա Գատընըն րէճասը իւզրէ, քի քէնտինէ, վէ քէնտի ճիւմլէկէ/չինէն ագրապալէրին ճանլերինէ/ ռահմէթ օլունայ:/ Պասմա օլանտու Թրեստ/Շէհրինտէ։/ Մխիիթարլը լարըն Քերհանասընտայ:/ Հազրէթի Իսսայ սէնէսինին 1783։/ Հէօքիւմտար Մուպաշիրլէրին Իզ/նիիլէն/։ Հայատառ թուրքերեն: Գրքում բացակայում են հետևյալ էջերը՝ 28, 106, 107, 158:
Շարվ. չափը՝ 13x8,5 սմ։
320 էջ։
File size: 4,98 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia