close this section of the library 1784
View the document Այբուբենք հայոց (1784)
View the document Առակք
View the document Ժամագիրք (1784)
View the document Համատարած աշխարհացոյց քառակուսի: Քարտեզ
View the document Ճէհէննէմ Իւզէրինէ Իւչ Քարոզլար։ Հայատառ թուրքերեն
View the document Շարակնոց (1784)
View the document Պատմութիւն հայոց: Հտ. 1 (1784)
View the document Վիպասանութիւն Ամերիկոյ: Հտ. 1 (1784)
View the document Տնօրէնութիւն մարդկային կենաց