Armenian Rare Books
Title: Պատմութիւն անցից սրբակրօն Յակոբ արքեպիսկոպոսի
Translated Title: History of the Events of the Celibate Archbishop Yakob
Publisher (standardized): տպ. Հարություն Շմավոնյան Շիազեցու
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Տէր Յարութիւնի Շմաւօնեան Շիրազցւոյ
Place (standardized): Մադրաս
Place (as it is on book): Ի Հնդիկս մայրաքաղաքն Մադրաս
Year of Publication: 1793
Notes: Տիտղ.՝ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ/ ԱՆՑԻՑ/ Սրբակրօն Տ[եառ]ն Յակոբ Արքեպիսկոպոս./ Առաջնորդին. Նորջուղայու Հայոց և խորհր­/դատվութիւն մադրասիս բնակօղ Հայոց./ Ի Հայրապետութեան Տ[եառ]ն Ղուկասու Սրբա-/զան Հայրապետի ամենայն Հայոց ի Վա-/ղարշապատ։/ Եւ ի Յառաջնորդութեանն նոր ջուղայու/ Տ[եառ]ն Յակոբայ Արք Եպիսկոպոսի։/ Եւ Ի Թագաւորութեան Օգոստափայլ Տ[եառ]ն Երկրորդի Հերակլայ Ամրոցի ի Թիֆլիզ:/ Յամի տեառն փրկչին մերոյ քրիստոսի 1793/ Եւ ի Թվին Թվականութեան Հայոց 1242/ Ի Հնդիկս մայրաքաղաքն Մադրաս։/ Ի Տպարանի Տ[է]ր Յարութիւնի Շմաւօնեան/ Շիրազցւոյ։/
Շարվ. չափը՝ 12,2x9 սմ:
56 էջ։
File size: 25,1 MB
Holdings: Isfahan, New Julfa All Saviour's Cathedral Library
Year and Place of Digitization: 2016, New Julfa All Saviour's Cathedral Library
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the New Julfa All Saviour's Cathedral Library