Armenian Rare Books
Title: Թարգմանութիւն գրոյ միոյ Պարոն Շամիր Սուլթանումեանէ...
Translated Title: Translation of a Letter from Mr. Samir Sult‘anumean to...
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Մադրաս
Year of Publication: 1793(՞)
Notes: ԽՈՐԱԳԻՐ՝ Թարգմանութիւն գրոյ միոյ Պարոն Շամիր Սուլթանումեանէ առ մեծ բժիշկն/ քաղաքիս Պարոն Ջեմս Անդրսանն։/ Բժիշկ Ջեմս Անդրսան, Արժանաւոր պարոն...
ԾԱՆՈԹ.՝ Շահամիր Սուլթանումյանը 1-3 էջերում պատասխանում է Անգլիացի բժիշկ Ջեյմս Անդերսենի հարցերին՝ ասելով, որ հայ ժողովուրդը և հայոց լեզուն հնագույնն են։ Իր նամակին նա կցել է (էջ 4) Պետր Մուրիլլոյի Մադրիդում 1752 թ. տպագրած մի հոդված, որը նույնպես հաստատում է, որ հայերն են Հայաստանի բնիկները և որ հայոց լեզուն եղել է Ադամի լեզուն, իսկ հայերի մայրաքաղաքը Նախիջևանը։
Շարվ. չափը շրջանակով՝ 20x15,5 սմ։
4 էջ։
File size: 904 KB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia, 2235-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia