Armenian Rare Books
Author: Յովհաննէս Պոնա
Title: Ձեռբածութիւն յերկինս
Translated Title: Manudactio ad Coelum
Publisher (standardized): Ուրբանյան
Publisher (as it is on book): Ըն տպարանում սրբազանի համագումարին, զհաւատոյ
Place (standardized): Հռոմ
Year of Publication: 1674
Notes: Ա ՏԻՏՂԹ.՝ ՁԵՌԲԱ/ԾՈՒԹԻՒՆ/ ՅԵՐԿԻՆԸՍ:/ Բ ՏԻՏՂԹ.՝ ՁԵՌԲԱԾՈՒԹԻՒՆ /Յերկինս./ Պարունակօղ զգացմանց Սրբա­/զանիցն Հարց, և հնագունից /Իմաստասիրաց։ / Յօրինեցեալ աշխատասիրութ[եամ]բ /Տեառն/ ՅՈՀԱՆՆՈՒ ՊՕՆԱԻ,/ Վսեմագունոյ Քարտինալի,/ Ս. Ե. Հ./ Եւ Թարգմանեցեալ ի Հայկա­/կան բարբառ, ի Վարդանայ/ Յունանեան։/ Յամի Ներմարմնութե[ան] Տ[եառ]ն./ ռ. ո. հ. ա:/ Եւ ըն Թուաբերութե[ան] Արամ /ազնւոյ. ռ. ճ. ի։/ Տպագրեցեալ ի մեծն /ՀՌՈՄ։/ Ըն Տպարանում Սրբազանի/ Համագումարին, Զհաւատոյ։/ ԾԱՆՈԹ`. 160 էջը տպագրվել է 106:
Շարվ. 11,8x6,7 սմ։
ա - խա 2 չհ, 394, 5 չհ, 82 (=524) էջ։
File size: 31.9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Yerevan State University Library
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia , 1560-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia