Armenian Rare Books
Author: Պօղոս (Պաուլոյ) Փիրոմալի
Title: Յաղագս ճշմարտութեան հաւատոյն քրիստոնէականի
Place: Հռոմ
Year of Publication: 1674
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ՅԱՂԱԳՍ/ ՃՇՄԱՐՏՈՒԹԵԱՆ/ Հաւատոյն. Քրիստոնէականի, Առ Շահ/Ապպաս Արքայն Պարսից./ Ի Պօղոսէ փիրօմալլէ ի կարգէն Քարոզո/ղաց Վարդապետէ, և Արհիեպիսկոպոսէ/ Նախջևանայ Նահանգին,/ Շարադրեցեալ,/ Ի մեծն Հռօմ./ Romae, Apud Paulum Monetam, 1674./ SVPERIORVM PERMISSV./
207,3 չհ (=210) էջ։ Ութածալ, մամուլանիշերը լատինատառ։ Շարվ. չափը՝ 11x7 սմ։ Տիտղթ. վրա պատկեր հետևյալ մակագրությամբ՝ «Ես եմ ճանապարհ և ճշմարտութի և կեան։ Յօհաննու ի գլուխ 14. ի թիւն 6.»։ Էջախորագրերով։ 2 փորագիր պատկեր։ Գլխազարդեր, վերջազարդեր և զարդագրեր։ Բնագիրը մոտ 10 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված են նաև գլխագրեր։
Digitizer's Notes: Գրքի բացակա էջերը (19-28) լրացվել են Հայաստանի Ազգային գրադարանի օրինակից։
File size: 8.8 MB
Year and Place of Digitization: 2010, Fundamental Scientific Library of NAS RA, Հովհ/3216
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library