close this section of the library 1717
View the document Գիրք պարապմանց
View the document Թուղթ առ Եպիկտիմոն
View the document Ժամագիրք (1717)
View the document Լուծմունք ի պարապմունս Սրբոյն Կիւրղի
View the document Համառօտ հաւաքումն իրաց մանաւանդագունից
View the document Հմայիլ (1717)
View the document Մեկնութիւն պատարագի
View the document Մեկնութիւն Սրբոյ Աւետարանին որ ըստ Յօհաննու (1717)