Armenian Rare Books
Title: Ազդարար
Translated Title: Azdarar (The Monitor Monthly)
Publisher (standardized): տպ. Հարություն Շմավոնյան Շիրազեցու
Place (standardized): Մադրաս
Year of Publication: 1794-1796
Notes: ԱԶԴԱՐԱՐ/ ԹԻՐԱՅ ԱՄՍՈՅ/ 1794-1796: Ամսագիր։ Աշխարհաբար մի շարք հատվածներով։ Սկսել է տպագրվել 1794 թ. Ազարիայի տոմարով թիրա (սեպտեմբեր) ամսին, տպագրությունը տևել է մինչև. 1796 թ. նիրհան (փետրվար) ամիսը։ Ընդամենը լույս է տեսել 18 համար, յուրաքանչյուրը մոտ 50 էջ։ Համարները առանձին էջակալություն չունեն, ամեն տարվա բոլոր տետրակները ունեն մեկ շարունակական էջակալություն։ 1794 թվականը պարունակում է 4 համար՝ սեպտեմբերից դեկտեմբեր։ 186-190­րդ էջերը կարմիր գույնի տառերով։ 1795 թվականը պարունակում Է 12 համար Ովդան­Արամ (հունվար­դեկտեմբեր) ամիսների։ 667-670­րդ էջերը կարմիր գույնի տառերով։ 1796 թվականը պարունակում Է 2 համար՝ Ովդան­նիհրան (փետրվար և մարտ) ամիսները: 1794-1796 մի կազմի մեջ:
Շարվ. 14x12 սմ։
191, 670, 88 էջ։
File size: 82,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia, 2398-ԱՀ (1794), 2399-ԱՀ (1795), 2400-ԱՀ (1796)
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia