Armenian Rare Books
Author: Կղեմես Գալանոս
Title: Քերական եւ տրամաբանական ներածութիւն
Publisher: տպ. Ուրբանյան
Place: Հռոմ
Year of Publication: 1645
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ Քերական, եւ տրամաբանական/ ՆԵՐԱԾՈՒԹԻ[Ւն]/ ԱՌ ՅԻՄԱՍՏԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆՆ/ ՇԱՀԵԼՈՅ։/ GRAMMATICAE, ET LOGIGAE/ INSTITVTIONES/ Linguae Literalis Armenicae/ ARMENIS TRADITAE/ AD.CLEMENTE GALANO/ Сlerico Regulari Sacrae Theologiae Professore,/ Et Sanctae Sedis Apostolicae ad ARMENOS Missionario./ Addito Vocabulario Armeno-Latino omnium/ scholasticarum Dictionum./ ROMAE./ Ex Typographia Sacrae Congreg. de Propaganda Fide M. DC. XLV./ SVPERIORVM PERMISSV./
444 էջ, սկզբից էջերը առանց համարակալման, 1- ին էջից մինչև 55-ը համարակալված է յուրաքանչյուր թերթը, 56-ից մինչև 95-ը համարակալված են էջերը, 96-ից մինչև վերջ այսինքն՝ 201 համարը դարձյալ համարակալված են թերթերը, որից հետո սկսվում է նոր համարակալում՝ 1-27, ընդ որում դարձյալ համարակալված են ոչ թե էջերը, այլ թերթերը: Քառածալ, մամուլանիշերը լատինատառ : Շարվ. չափը՝ 17X11,7 սմ: Փոքրիկ գլխազարդեր, վերջազարդեր, զարդագրեր և 4,6 և 8 չհ էջրում կնիքների տպագիր պատճեներ: Հայերեն բնագիրը մոտ 12 կենտաչափի բոլորագրով, օգտագործված են նաև գլխագրեր։
Digitizer's Notes: Սիդնեի հանրային գրադարանում պահպանվող օրինակում գրքի հայերեն հատվածին հաջորդում է քերականական և տրամաբանական ներածություն ֆարսի լեզվի համար։
Գրքի բացակա էջերը լրացվել են Հայաստանի Ազգային գրադարանի օրինակից։
File size: 33,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library
Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Australia, Sydney, Sydney Public Library
Year and Place of Digitization: 2010, Fundamental Scientific Library of NAS RA, Լև/1533
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library