Armenian Rare Books
Author: Աթանաս Աղեքսանդրացի
Title: Թուղթ առ Եպիկտիմոն
Publisher: տպ. Աստվածատուր Կոստանդնուպոլսեցու
Place: Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1717
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ՓՈԽԱՐԵՆ՝
ՋԱՅՆ ԱՌ/ ԲԱՂՁԱԼԻՆ/
Իմանալի նըշոյլ։/
Պայծառափայլ արփին։/
Անհամեմատ ծագումն։/
Ղեկամերկից ուղղիչ։/
Տատանելոց հանգիստ։/
Ամէնառատ աղբիւր։/
Սքանչելագործ փըրկիչ./
Ահեղահրաշ տեսիլ։/
Րախճանավան շաւիղ։/
էացոլցիչ աստւած։/
օգնեա մեզ։/

36 էջ։ Ութածալ մամուլանիշերը հայատառ։ Շարվ. չափը շրջանակով՝ 15.8x11 սմ։ Ա էջը զարդափակ, տիտղթ. փոխարեն ոտանավոր՝ « Ձայն առ Բաղձալին», որի տողերի սկզբնատառերը կազմում են «Ի ՊԱՂՏԱՍԱՐԷ» բառը։ Էջախորագրերով։ 1 փորագիր պատկեր ԺԸ էջում։ Գլխազարդեր, վերջազարդեր, լուսանցազարդեր և զարդագրեր։ Բնագիրը 12 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված է նաև նոտրգիր։
Տպակից է Կյուրեղ Ալեքսանդրացու ԳԻՐՔ ՊԱՐԱՊՄԱՆՑ և Գրիգոր Տաթևացու ԼՈՒԾՄՈՒՆՔ Ի ՊԱՐԱՊՄՈԻՆՍ ՍՐԲՈՅՆ ԿԻԻՐՂԻ գրքերին։
File size: 3,39 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Armenia, Etchmiadzin, Mother See of Holy Etchmiadzin
Romania, Bucharest, Dudian House of Culture
Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Year and Place of Digitization: 2010, Fundamental Scientific Library of NAS RA, A/665
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library