փակիր գրադարանի այս բաժինը Պաղտասար Դպիր
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան (1723)
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն քրիստոնէական (1742)
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն քրիստոնէական (1777)
Դիտել փաստաթուղթը Շահաւէտ (1720)
Դիտել փաստաթուղթը Շահաւէտ (1750)
Դիտել փաստաթուղթը Պու պատմութիւն գիրքի օլտուր քի, Գրիգորիոս Սուրբ Լուսաւորիչին էվէլինտէն ախըրընատաք պատմութիւնունու (առանց թվականի, 159 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Պու պատմութիւն գիրքի օլտուր քի, Գրիգորիոս Սուրբ Լուսաւորիչին էվէլինտէն ախըրընատաք պատմութիւնունու (առանց թվականի, Ճկ (160) էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Տաղարան փոքրիկ (1768)
Դիտել փաստաթուղթը Ցանկ Գիրք Նոր Կտակարանին
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն (1760)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն։ Հտ. 1-2 (1771)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն։ Հտ. 1-2 (1791)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն: Հտ. Ա-Բ (1736-1738)
Դիտել փաստաթուղթը Օրինակք բարեւագրաց (1752)
Դիտել փաստաթուղթը Օրինակք բարեւագրաց (1786)