փակիր գրադարանի այս բաժինը Մարսել
Դիտել փաստաթուղթը Ակն հոգեկան
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան (1675)
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհացոյց:- Աղուէսագիրք:- Համառօտ վիպասանութիւն (1683)
Դիտել փաստաթուղթը Արհեստ համարողութեան (1675)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրգ վայելուչ եւ հարկաւոր հանուրց
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք մտածական աղօթից, բանալի ջերմեռանդակերտ (1708)
Դիտել փաստաթուղթը Գործիք չարչարանաց փրկչին
Դիտել փաստաթուղթը Գրգուկ կարեւոր հանապազորդեան
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1673)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք հռոմեական
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն ճարտասանականի արհեստի
Դիտել փաստաթուղթը Նուագարան Երանուհւոյ կուսին Մարիամու (1676)
Դիտել փաստաթուղթը Պարզատօմար (1673)
Դիտել փաստաթուղթը Պարտէզ հոգեւոր (1683-1684)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1673-1674)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1677)
Դիտել փաստաթուղթը Տօմար (1708-1709)