փակիր գրադարանի այս բաժինը Նոր Ջուղա
Դիտել փաստաթուղթը Արձակագիր
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք ժողովածոյ ընդդէմ երկաբնակաց
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք համառօտ վասն իսկապէս և Ճշմարիտ հաւատոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1642)
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդատետր (1641)
Դիտել փաստաթուղթը Հարանց վարք (1641)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1638)