Դիտել փաստաթուղթը Dictionarium novum latino-armenum expraecipuis armeniane linguae scriptoribus concinnatum
Դիտել փաստաթուղթը Grammaticae Armenae
Դիտել փաստաթուղթը Pvritas Haygica sev Grammatica Armenica
Դիտել փաստաթուղթը Աբդիաս հայերէն
Դիտել փաստաթուղթը Ադամգիրք։ Չափածո (1721)
Դիտել փաստաթուղթը Ադամգիրք։ Չափածո (1799)
Դիտել փաստաթուղթը Ազգաբանութիւն թագաւորացն Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Ազդարար
Դիտել փաստաթուղթը Ազիզ թարիհլէր վէ հըրըսթիյան տինինին պաշ պատտէլէրի: Հայատառ թուրքերեն
Դիտել փաստաթուղթը Ակն լուսատու: Հայատառ թուրքերեն
Դիտել փաստաթուղթը Ակն հոգեկան
Դիտել փաստաթուղթը Ակն հօգւոյ:- Համառօտ կրթութիւն հանապազօրեայ (1770)
Դիտել փաստաթուղթը Ակն հօգւոյ:- Համառօտ կրթութիւն հանապազօրեայ (1785)
Դիտել փաստաթուղթը Ակն հօգւոյ:- Համառօտ կրթութիւն հանապազօրեայ (1788)
Դիտել փաստաթուղթը Ակնոց աչաց սրտի: Աշխարհաբար
Դիտել փաստաթուղթը Աղբիւր բարի
Դիտել փաստաթուղթը Աղթարք
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթագիրք (1618)
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթագիրք (1727)
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթագիրք (1798, 126 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթագիրք (1798, 76 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթամատոյց (1781)
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթամատոյց (1790)
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթք (1780)
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթք (1786)
Դիտել փաստաթուղթը Ամարանոց Բիւզանդեան։ Չափածո
Դիտել փաստաթուղթը Ամերիկա։ Քարտեզ
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան (1675)
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան (1723)
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան (1781)
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան (1797, 103 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան (1797, 55 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան (առանց թվականի)
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան եւ քրիստոնէական (1666)
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան եւ քրիստոնէական (1712)
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան եւ քրիստոնէական (1740)
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան եւ քրիստոնէական (1772)
Դիտել փաստաթուղթը Այբուբեն հայոց (1623)
Դիտել փաստաթուղթը Այբուբեն հայոց (1673)
Դիտել փաստաթուղթը Այբուբենք հայոց (1784)
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհագրութիւն (1752)
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհագրութիւն (1791)
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհացոյց (1728)
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհացոյց։- Աղուէսագիրք (1668)
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհացոյց:- Աղուէսագիրք (1698)
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհացոյց:- Աղուէսագիրք:- Համառօտ վիպասանութիւն (1683)
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհացոյց Հայաստանեայց ըստ հին եւ նոր աշխարհագրաց: Քարտեզ
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհացոյց Հայաստանեայց: Քարտեզ
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհացոյց Օսմանեան տերութեան: Քարտեզ
Դիտել փաստաթուղթը Առակք
Դիտել փաստաթուղթը Առակք:- Ոտանաւորք
Դիտել փաստաթուղթը Առաւել պարզաբանութիւն քրիստոնէական վարդապետութեան (1630)
Դիտել փաստաթուղթը Առաւել պարզաբանութիւն քրիստոնէական վարդապետութեան (1634)
Դիտել փաստաթուղթը Ասիա։ Քարտեզ
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաբանական մեկնութիւն կաթուղիկեաց գրոց երանելւոյ Յակոբու Առաքելոյն:- Ժամանակագրութիւն սրբազան սուրբ գրոց
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաղերս (1786)
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաղերս (1792)
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաղերս (1793)
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ (1666)
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ (1705-1707)
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ (1733)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենաբանութիւն եւ ճառք
Դիտել փաստաթուղթը Ատենական վիճաբանութիւն:- Տաղարան
Դիտել փաստաթուղթը Արամեան լեզուին գանձ
Դիտել փաստաթուղթը Արարածք
Դիտել փաստաթուղթը Արհեստ համարողութեան (1675)
Դիտել փաստաթուղթը Արհեստ փրկութեան
Դիտել փաստաթուղթը Արձակագիր
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան (1680)
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան (1685-1686)
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան (1710)
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան (1729)
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան (1732)
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան (1740)
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան (1752)
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան (1759)
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան (1769)
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան (1796)
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան Ճաշու
Դիտել փաստաթուղթը Ափրիկէ։ Քարտեզ
Դիտել փաստաթուղթը Բանալի գիտութեան
Դիտել փաստաթուղթը Բանալի համատարածի աշխարհացուցին
Դիտել փաստաթուղթը Բանք աղօթից
Դիտել փաստաթուղթը Բառագիրք հայոց (1621)
Դիտել փաստաթուղթը Բառագիրք հայոց (1633)
Դիտել փաստաթուղթը Բառարան
Դիտել փաստաթուղթը Բառգիրք լատինհայ (1695)
Դիտել փաստաթուղթը Բառգիրք Հայկազեան լեզուի։ Հտ. 1 (1749)
Դիտել փաստաթուղթը Բառգիրք Հայկազեան լեզուի։ Հտ. 2 (1769)
Դիտել փաստաթուղթը Բառգիրք հայոց (1698)
Դիտել փաստաթուղթը Բառգիրք հայոց (1728)
Դիտել փաստաթուղթը Բժշկարան համառօտ
Դիտել փաստաթուղթը Բնաբանութիւն իմաստասիրական: Հտ. 1-2
Դիտել փաստաթուղթը Բովանդակութիւն սրբոյն Թովմայի: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Բովանդակութիւն սրբոյն Թովմայի։ Հտ. 3
Դիտել փաստաթուղթը Բուրաստան աղօթից (1685)
Դիտել փաստաթուղթը Բուրաստան աղօթից (1704)
Դիտել փաստաթուղթը Բուրաստան աղօթից (1707)
Դիտել փաստաթուղթը Բուրաստան աղօթից (1741)
Դիտել փաստաթուղթը Գանձարան ծանուցմանց
Դիտել փաստաթուղթը Գանձ չափոյ, կշռոյ, թուոց եւ դրամից բոլոր աշխարհի
Դիտել փաստաթուղթը Գաւազան կրկնազօր
Դիտել փաստաթուղթը Գիրգ մտածական աղօթից, բանալի ջերմեռանդակերտ (1701)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրգ վայելուչ եւ հարկաւոր հանուրց
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1667)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1701-1702)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1721)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1726)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1734)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1736)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1741)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1742)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1742-1744)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1747)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1747, առանց տպարանի)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1755)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1760)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1763)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1767)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1779)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1782)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1788)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1789)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1789-1790)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1790)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1793)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1793-1795)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1794)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1795)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1799-1800)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (առանց թվականի, 158 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (առանց թվականի, 172 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (առանց թվականի, շարվ. 5,5x8,5 uմ)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (առանց թվականի, շարվ. 5,9x9 uմ)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից: Հտ. 1 (1774)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք Առակաց Սողոմոնի
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք առաքինութեանց (1721)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք առաքինութեանց (1772)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք գաւազան տալոյ աշակերտացն։ -Կանոն ծայրագոյն իշխանութիւն տալոյ վարդապետացն
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք դպրութեան եւ տաղարան
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք եւ ճառ հոգեշահ
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք ընդդիմութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք ժողովածոյ ընդդէմ երկաբնակաց
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք խոստովանութեանց (1698)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք համառօտ վասն իսկապէս և Ճշմարիտ հաւատոյ
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք հարցմանց (1720)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք հարցմանց (1729)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք հրաշից
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք մեկնութեան աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք մեկնութեան եօթն թղթոցն Կաթուղիկէից (1743)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք մեկնութեան եօթն թղթոցն Կաթուղիկէից (1744)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք մոլութեանց (1720)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք մոլութեանց (1773)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք մտածական աղօթից, բանալի ջերմեռանդակերտ (1708)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք յորում ընձեռի զհանդերձելոյ կենէ
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք ոսկեղէն եւ թուղթք քաղցրալուրք
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք որ ի մնացորդացն Յիսուս Որդւոյ Գրոցն
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք որ կոչի շաւիղ լեզուագիտութեան: Հայ-ռուսերեն բառարան
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք ութն խորհրդոց մեղաց (1750)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք պատասխանական
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք պատճառաց
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք պատմութեան կայսերն Փոնցիանոսի
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք պատմութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք պարապմանց
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք Պիտոյից
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սահմանաց (1797)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սահմանաց: Բառարան
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սահմանաց:- Լուծմունք սահմանացն Դաւթի
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սիրոյ եւ խաղաղութեան
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք վիճաբանութեան ընդդէմ երկաբնակաց
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք վիպասանութեան։- Դաշանց թուղթ
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք քրիստոնէականի վարդապետութեան:- Տաղարան (1727)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք օրինակաց եւ նմանութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Գործիք չարչարանաց փրկչին
Դիտել փաստաթուղթը Գործ համարողական արհեստին
Դիտել փաստաթուղթը Գործք առաքելոց (1704)
Դիտել փաստաթուղթը Գործք առաքելոց (1788)
Դիտել փաստաթուղթը Գործք առաքելոց (1789)
Դիտել փաստաթուղթը Գրգուկ եռամասնեայ
Դիտել փաստաթուղթը Գրգուկ կարեւոր հանապազորդեան
Դիտել փաստաթուղթը Գրքոյկ ժողովածու խրատական
Դիտել փաստաթուղթը Դաշանց թուղթ (1683)
Դիտել փաստաթուղթը Դաշանց թուղթ (1690)
Դիտել փաստաթուղթը Դաշանց թուղթ (1695)
Դիտել փաստաթուղթը Դաշտիկ ծաղկալի
Դիտել փաստաթուղթը Դաւանութիւն հաւատոյ (1596)
Դիտել փաստաթուղթը Դաւանութիւն հաւատոյ (1678)
Դիտել փաստաթուղթը Դաւանութիւն հաւատոյ (1713-1714)
Դիտել փաստաթուղթը Դաւանութիւն հաւատոյ եկեղեցեաց Հայաստանեայց
Դիտել փաստաթուղթը Դաւանութիւն ճշմարիտ եւ ուղղափառ հաւատոյ
Դիտել փաստաթուղթը Դժոխք բացեալ
Դիտել փաստաթուղթը Դուռն ողորմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Դուռն ողորմութեան Աստուծոյ
Դիտել փաստաթուղթը Դուռն քերականութեան։- Բառգիրք
Դիտել փաստաթուղթը Դպրութեան գիրք եւ տաղարան (1701)
Դիտել փաստաթուղթը Դպրութեան գիրք եւ տաղարան (1709)
Դիտել փաստաթուղթը Դպրութեան գիրք եւ տաղարան (1710-1711)
Դիտել փաստաթուղթը Դպրութեան գիրք եւ տաղարան (1714)
Դիտել փաստաթուղթը Դպրութեան գիրք եւ տաղարան (1723-1724)
Դիտել փաստաթուղթը Դպրութեան գիրք եւ տաղարան (1738)
Դիտել փաստաթուղթը Դպրութեան գիրք եւ տաղարան (առանց թվականի)
Դիտել փաստաթուղթը Դրախտ հոգւոյ (1724)
Դիտել փաստաթուղթը Դրախտ հոգւոյ (1729)
Դիտել փաստաթուղթը Դրախտ ցանկալի
Դիտել փաստաթուղթը Դրուատ պատմագրաբար
Դիտել փաստաթուղթը Երգարան (1737)
Դիտել փաստաթուղթը Երգարան (1744)
Դիտել փաստաթուղթը Երգարան (1752)
Դիտել փաստաթուղթը Երգարան (1772)
Դիտել փաստաթուղթը Երկիր Աւետեաց: Քարտեզ
Դիտել փաստաթուղթը Երկրաչափութիւն (1792)
Դիտել փաստաթուղթը Երկրաչափութիւն (1794)
Դիտել փաստաթուղթը Եւրոպիա։ Քարտեզ
Դիտել փաստաթուղթը Զբօսարան հոգեւոր (1772)
Դիտել փաստաթուղթը Զբօսարան հոգեւոր (1790)
Դիտել փաստաթուղթը Զէն հոգեւոր (1757)
Դիտել փաստաթուղթը Զէն հոգեւոր (1787)
Դիտել փաստաթուղթը Զտութիւն հայկաբանութեան կամ քերականութիւն հայկական
Դիտել փաստաթուղթը Էյի էօլիւմէ հազըր օլմաքըլըղըն օէշկուլ օլմասը իչին
Դիտել փաստաթուղթը Էնկիւրիւլիի սուրբ Թէոդիտոն նահատակըն վէ եէտի կուսանքլարըն պատմութիւնու: Հայատառ թուրքերեն
Դիտել փաստաթուղթը Էֆիմէրտէ (1748)
Դիտել փաստաթուղթը Էֆիմէրտէ (1752)
Դիտել փաստաթուղթը Էֆիմէրտէ (1772)
Դիտել փաստաթուղթը Էֆիմէրտէ (1796)
Դիտել փաստաթուղթը Էֆիմէրտէ (1797-1799)
Դիտել փաստաթուղթը Էֆիմէրտէ (1798)
Դիտել փաստաթուղթը Ընդհանրական
Դիտել փաստաթուղթը Թահմաս գուլու խանըն թէվարիքի: Հայատառ թուրքերեն
Դիտել փաստաթուղթը Թարգմանութիւն գրոյ միոյ Պարոն Շամիր Սուլթանումեանէ...
Դիտել փաստաթուղթը Թարգմանութիւն պրիվէլէկացն հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Թէօփիլոս
Դիտել փաստաթուղթը Թուաբանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթ առ Եպիկտիմոն
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթ ընդդէմ Թէոփիստեայ
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթ հանրական
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթք
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթք Զչինաց
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1642)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1662-1663)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1667)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1673)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1686)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1701)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1704)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1705)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1709, Կ. Պոլիս, 600 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1709, Կ. Պոլիս, 608 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1712)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1717)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1719)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1721)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1725)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1733, տպ. Աբրահամ Թրակացու)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1733, տպ. Մարտիրոս Սարգսյանի)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1734)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1738)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1742)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1744)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1752, Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1752, Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1754)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1761)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1766)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1768)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1772)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1777)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1779)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1781)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1783)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1784)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1785)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1786, տպ. Հովհաննեսի և Պողոսի, 478 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1786, տպ. Հովհաննեսի և Պողոսի, 608 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1786, տպ. Ստեփանոս Պետրոսյանի)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1787)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1793, Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1795)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1796)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1799)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (առանց թվականի, Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք հռոմեական
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք ննջեցելոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք ջահկաց
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Սրբուհւոյ կուսին Մարիամու Աստուածածնին (1706)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Սրբուհւոյ կուսին Մարիամու Աստուածածնին (1768)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք:- Քաղուած Հանգստեան (1793, Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամամատոյց յաղագս Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին (1706)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամամատոյց յաղագս Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին եպիսկոպոսի (1768)
Դիտել փաստաթուղթը Ժողովածու գիրք (1710)
Դիտել փաստաթուղթը Ժողովածու գիրք (1713)
Դիտել փաստաթուղթը Ժողովածու գիրք (1717-1718)
Դիտել փաստաթուղթը Ժողովածու գիրք (1730-1731)
Դիտել փաստաթուղթը Ժողովածու գիրք (1793)
Դիտել փաստաթուղթը Ժողովածու գիրք:- Ներբողեանք
Դիտել փաստաթուղթը Իմաստասիրութիւն բարոյական
Դիտել փաստաթուղթը Լիակատար Աստուածաբանութիւն: Մաս 1, հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Լիակատար Աստուածաբանութիւն: Մաս 1, հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Լիակատար Աստուածաբանութիւն: Մաս 2, հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Լուծիչ Տարակուսանաց
Դիտել փաստաթուղթը Լուծմունք դժուարիմացից, եւ տարակուսանաց բանից Ալպերտին
Դիտել փաստաթուղթը Լուծմունք ի պարապմունս Սրբոյն Կիւրղի
Դիտել փաստաթուղթը Լուծմունք ներածութեան Պորփիւրի
Դիտել փաստաթուղթը Լուծմունք սահմանացն Դաւթի (1797)
Դիտել փաստաթուղթը Լուսաշաւիղ
Դիտել փաստաթուղթը Խթան զղջման
Դիտել փաստաթուղթը Խոկմունք քրիստոնէականք (1771)
Դիտել փաստաթուղթը Խոկումն վարուց
Դիտել փաստաթուղթը Խոկումն քրիստոնէական (1687)
Դիտել փաստաթուղթը Խոկումն քրիստոնէական (1719)
Դիտել փաստաթուղթը Խոկումն քրիստոնէական (1732)
Դիտել փաստաթուղթը Խոստովանարան
Դիտել փաստաթուղթը Խոստովանարան կամ ամբաստանարան
Դիտել փաստաթուղթը Խորհուրդ աստուածապաշտութեան
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդատետր (1641)
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդատետր (1686)
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդատետր (1690)
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդատետր (1706)
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդատետր (1728)
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդատետր (1748)
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդատետր (1761)
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդատետր (1787)
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդատետր (1788)
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդատետր (1794)
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդատետր:-Սպասաւորութիւն պատարագի (1677, 50 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդատետր:-Սպասաւորութիւն պատարագի (1677, 52 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Խրատականք եւ հոգեշահք քարոզք
Դիտել փաստաթուղթը Խրատ հոգեկան
Դիտել փաստաթուղթը Խրատք բարւոք քաղաքավարութեան
Դիտել փաստաթուղթը Խրատք յաղագս կրօնաւորական կատարելութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ծաղիկ վարուց սրբոց
Դիտել փաստաթուղթը Ծաղկոցիկ
Դիտել փաստաթուղթը Ծանուցումն առ համամիտ եւ բանասէր սրբազանից հարցդ՝ եւ եղբարցդ՝ համայնից
Դիտել փաստաթուղթը Ծառ կենաց (1750)
Դիտել փաստաթուղթը Ծառ կենաց (1781)
Դիտել փաստաթուղթը Կարգ թաղման կարգաւորաց
Դիտել փաստաթուղթը Կարճառօտագունեղ Համառօտութիւն Ընդհանրականի Աստուածաբանութեան
Դիտել փաստաթուղթը Կերակուր քահանայից
Դիտել փաստաթուղթը Կշիռ ժամանակի
Դիտել փաստաթուղթը Կոչումն ընծայութեան
Դիտել փաստաթուղթը Կտակգիրք (1703)
Դիտել փաստաթուղթը Կտակգիրք (1710)
Դիտել փաստաթուղթը Կտակգիրք (1722)
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն աղօթից (1718)
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն աղօթից (1772)
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն ապաշխարողի
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն կատարելութեան եւ կրօնաւորականի առաքինութեան: Երեք մասից, մաս Ա (1741)
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն կատարելութեան եւ քրիստոնէականի առաքինութեան: Երեք մասից, մաս Բ (1742)
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն կատարելութեան եւ քրիստոնէականի առաքինութեան: Երեք մասից, մաս Գ (1742)
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն հաւատոյ
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն քրիստոնէական (1742)
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն քրիստոնէական (1777)
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն քրիստոնէական (1782)
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն քրիստոնէական (1793)
Դիտել փաստաթուղթը Հակաճառութիւն ընդդէմ երկաբնակաց
Դիտել փաստաթուղթը Համահետեւումն Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտական իմաստասիրութիւն։ Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտական իմաստասիրութիւն։ Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ թուաբանութիւն աշխարհաբառ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ հաւաքումն իրաց մանաւանդագունից
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ մեկնութիւն Ավետարանի
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ մեկնութիւն երգոյ երգոցն Սողոմոնի
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն աստուածաբանութեան
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն բարոյականի աստուածաբանութեան
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն գրքոյս Շնորհալւոյն Սարգսի
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն ճարտասանականի արհեստի
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն վարդապետութեան հաւատոյ եւ բարոյական աստուածաբանութեան
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն տնօրինականաց: -Դաշանց թուղթ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն օդապարիկ գնտոյ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ քերականութիւն եւ տրամաբանութիւն (1711)
Դիտել փաստաթուղթը Համատարած Աշխարհացոյց, մեծ: (Կիսագնդեր)
Դիտել փաստաթուղթը Համատարած աշխարհացոյց քառակուսի: Քարտեզ
Դիտել փաստաթուղթը Համբոյր սրբութեան
Դիտել փաստաթուղթը Հայելի Աստուածաշունչ Հին Կտակարանին
Դիտել փաստաթուղթը Հայելի ճշմարտութեան
Դիտել փաստաթուղթը Հայելի վարուց
Դիտել փաստաթուղթը Հայնակ եւ նեմեցնակ
Դիտել փաստաթուղթը Հանգամանք ուխտելոյ զչորս եկեղեցիս Հռովմայ
Դիտել փաստաթուղթը Հարանց վարք (1641)
Դիտել փաստաթուղթը Հարանց վարք (1720-1723)
Դիտել փաստաթուղթը Հարցումն եւ պատասխանի զքերականութենէ եւ զմասանց նորին
Դիտել փաստաթուղթը Հաց նեղելոց
Դիտել փաստաթուղթը Հիմն ստուգութեան: Մաս 1 (1783)
Դիտել փաստաթուղթը Հիմն ստուգութեան: Մաս 2 (1783)
Դիտել փաստաթուղթը Հիմն ստուգութեան: Մաս 3 (1783)
Դիտել փաստաթուղթը Հիւսեակ բարեբանութեանց սրբոյ աստուածածնին
Դիտել փաստաթուղթը Հմայիլ (1698)
Դիտել փաստաթուղթը Հմայիլ (1709)
Դիտել փաստաթուղթը Հմայիլ (1716)
Դիտել փաստաթուղթը Հմայիլ (1717)
Դիտել փաստաթուղթը Հմայիլ (1724)
Դիտել փաստաթուղթը Հմայիլ (1725)
Դիտել փաստաթուղթը Հմայիլ (1728)
Դիտել փաստաթուղթը Հմայիլ (1731)
Դիտել փաստաթուղթը Հմայիլ (1789)
Դիտել փաստաթուղթը Հմայիլ (առանց թվականի)
Դիտել փաստաթուղթը Հոգեշահ (1746)
Դիտել փաստաթուղթը Հոգեշահ (1794)
Դիտել փաստաթուղթը Հոգեւորական պատերազմ
Դիտել փաստաթուղթը Հրովարտակ
Դիտել փաստաթուղթը Ձայն Քրիստոսի եւ հաւատացեալ հոգւոյն
Դիտել փաստաթուղթը Ձեռբածութիւն յերկինս (1674)
Դիտել փաստաթուղթը Ձեռբածութիւն յերկինս (1705)
Դիտել փաստաթուղթը Ձեռնադրութեան գիրք (1752)
Դիտել փաստաթուղթը Ձեռնադրութեան գիրք (1787)
Դիտել փաստաթուղթը Ղեկաւար Մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Ճաշոց (1686-1688)
Դիտել փաստաթուղթը Ճաշոց (1712-1714)
Դիտել փաստաթուղթը Ճաշոց (1722)
Դիտել փաստաթուղթը Ճաշոց (1732)
Դիտել փաստաթուղթը Ճաշոց (1742-1743)
Դիտել փաստաթուղթը Ճաշոց (1749-1750)
Դիտել փաստաթուղթը Ճաշոց (1793-1794)
Դիտել փաստաթուղթը Ճաշոց (1799-1801)
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ:- Աղօթք եւ ճառք
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ ամենամաքուր Ծննդեան եւ Կտակ Չարչարանաց Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ վասն Ծննդեան եւ Չարչարանաց Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ վասն ծննդեան և չարչարանաց տեառն մերոյ և փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Ճառք
Դիտել փաստաթուղթը Ճարտասանութիւն (1713)
Դիտել փաստաթուղթը Ճարտասանութիւն (1775)
Դիտել փաստաթուղթը Ճէհէննէմ Իւզէրինէ Իւչ Քարոզլար։ Հայատառ թուրքերեն
Դիտել փաստաթուղթը Ճիհէննէմ աչըլմըշ: Հայատառ թուրքերեն
Դիտել փաստաթուղթը Ճշմարիտ իմաստութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Ճշմարիտ նշանակութիւն կաթուղիկէութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ճշմարտութիւն յաւիտենական
Դիտել փաստաթուղթը Ճրագ ճշմարտութեան
Դիտել փաստաթուղթը Մանաւանդականք Առարկութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Մաշտոց (1667)
Դիտել փաստաթուղթը Մաշտոց (1676)
Դիտել փաստաթուղթը Մաշտոց (1704)
Դիտել փաստաթուղթը Մաշտոց (1714)
Դիտել փաստաթուղթը Մաշտոց (1726)
Դիտել փաստաթուղթը Մաշտոց (1785)
Դիտել փաստաթուղթը Մաշտոց (1790)
Դիտել փաստաթուղթը Մաշտոց (1792)
Դիտել փաստաթուղթը Մաշտոց (1794)
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնիչ Սրբոյ Աւետարանին
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն աղօթից (1730)
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն գրոց ժողովողին
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն դաւանութեան հաւատոյ
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Երգոց երգոյն Սողովմոնի
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն ընթերցւածոցն Կիւրղի Երուսաղէմացւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն ժամակարգութեան (1759)
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն ժամակարգութեան (1795)
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն յայտնութեան
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն ներողութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն պատարագի
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Սաղմոսաց Դաւթի
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Ս. Պատարագին
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Սրբոյ Աւետարանին որ ըստ Ղուկասու (1735)
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Սրբոյ Աւետարանին որ ըստ Յօհաննու (1717)
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Սրբոյ Աւետարանին որ ըստ Յօհաննու (1737)
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Սրբոյ Աւետարանի որ ըստ Մատթէոսի (1737)
Դիտել փաստաթուղթը Միաբանութիւն Հայոց սուրբ եկեղեցւոյն ընդ մեծի սուրբ եկեղեցւոյն Հռովմայ: Հտ. 1 (1650)
Դիտել փաստաթուղթը Միաբանութիւն Հայոց սուրբ եկեղեցւոյն ընդ մեծի սուրբ եկեղեցւոյն Հռովմայ: Հտ. 1 (1690)
Դիտել փաստաթուղթը Միաբանութիւն Հայոց սուրբ եկեղեցւոյն ընդ մեծի սուրբ եկեղեցւոյն Հռովմայ: Հտ. 1: Բ տպագր. (1690)
Դիտել փաստաթուղթը Միաբանութիւն Հայոց սուրբ եկեղեցւոյն ընդ մեծի սուրբ եկեղեցւոյն Հռովմայ: Հտ. 2, մաս 1: Ա տպագր. (1658)
Դիտել փաստաթուղթը Միաբանութիւն Հայոց սուրբ եկեղեցւոյն ընդ մեծի սուրբ եկեղեցւոյն Հռովմայ: Հտ. 2, մաս 1: Բ տպագր. (1658)
Դիտել փաստաթուղթը Միաբանութիւն Հայոց սուրբ եկեղեցւոյն ընդ մեծի սուրբ եկեղեցւոյն Հռովմայ: Հտ. 2, մաս 2 (1661)
Դիտել փաստաթուղթը Մշտնջենաւոր պարզատօմար
Դիտել փաստաթուղթը Մտածական աղօթք քիթապը։ Էնկիւրլիի տիրացու Եղիազարըն Թէրճիւմէսի
Դիտել փաստաթուղթը Մտածական աղօթք քիթապը: Հայատառ թուրքերեն
Դիտել փաստաթուղթը Մտածութիւնք ի վերայ չարչարանաց Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Մրկանոց հոգեւոր
Դիտել փաստաթուղթը Յաղագս ապաշխարութեան
Դիտել փաստաթուղթը Յաղագս համահետեւմանն Քրիստոսի (1696)
Դիտել փաստաթուղթը Յաղագս համահետեւմանն Քրիստոսի (1700-1701)
Դիտել փաստաթուղթը Յաղագս համահետեւմանն Քրիստոսի (1705)
Դիտել փաստաթուղթը Յաղագս համահետեւմանն Քրիստոսի (1737)
Դիտել փաստաթուղթը Յաղագս ճշմարտութեան հաւատոյն քրիստոնէականի
Դիտել փաստաթուղթը Յաղագս մեկնութեան
Դիտել փաստաթուղթը Յաղագս նմանօղ լինելոյ Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Յաճախապատում
Դիտել փաստաթուղթը Յայսմաւուրք (1706)
Դիտել փաստաթուղթը Յայսմաւուրք (1706-1708)
Դիտել փաստաթուղթը Յայսմաւուրք (1730)
Դիտել փաստաթուղթը Յարացոյց ճշմարտի ապաշխարողի
Դիտել փաստաթուղթը Յիսուս որդի (1643)
Դիտել փաստաթուղթը Յիսուս որդի (1660)
Դիտել փաստաթուղթը Յիսուս որդի (1660-1661)
Դիտել փաստաթուղթը Յիսուս որդի (1702)
Դիտել փաստաթուղթը Յիսուս որդի (1724-1725)
Դիտել փաստաթուղթը Յիսուս որդի (1746-1747)
Դիտել փաստաթուղթը Յիսուս որդի (1785)
Դիտել փաստաթուղթը Յիսուս որդի (1792)
Դիտել փաստաթուղթը Յիսուս որդի։ Չափածո
Դիտել փաստաթուղթը Յիսուս որդի:- Տաղասացութիւն (1746)
Դիտել փաստաթուղթը Յոգնադիմի աստուածաբանական բարոյական եւ քաղաքական իրողութեանց սահմանք։- Արիստոտէլ։ Յաղագս առաքինութեանց եւ չարութեանց։
Դիտել փաստաթուղթը Յորդորակ
Դիտել փաստաթուղթը Յորդորակ առ պաշտօնասիրութիւն սրբոյ աստուածածնի
Դիտել փաստաթուղթը Նախապատրաստութիւն սրբոյ պատարագի
Դիտել փաստաթուղթը Նեղուց Կոստանդնուպօլսոյ: Քարտեզ
Դիտել փաստաթուղթը Ներածութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Ներածումն առ ջերմեռանդ կեանն
Դիտել փաստաթուղթը Ներածումն առ քրիստոնէական կատարելութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Ներբողեանք
Դիտել փաստաթուղթը Ներբողինաց ճառից: Հտ. 2 (1774)
Դիտել փաստաթուղթը Ներբող սրբոց հրեշտակապետաց
Դիտել փաստաթուղթը Նկատումն ճշմարտութեան
Դիտել փաստաթուղթը Նորագոյն ծաղիկ զօրութեանց (1675)
Դիտել փաստաթուղթը Նորագոյն ծաղիկ զօրութեանց (1685)
Դիտել փաստաթուղթը Նորագոյն ծաղիկ զօրութեանց (1724)
Դիտել փաստաթուղթը Նորագոյն ուղղեկցութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Նոր այբբենարան (1786)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան (1668)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան (1698-1700)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան (1710)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան (1720)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան (1740)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան (1752)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան (1766)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան (1776)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան (1789)
Դիտել փաստաթուղթը Նուագարան (1794)
Դիտել փաստաթուղթը Նուագարան Երանուհւոյ կուսին Մարիամու (1676)
Դիտել փաստաթուղթը Շահաւէտ (1720)
Դիտել փաստաթուղթը Շահաւէտ (1750)
Դիտել փաստաթուղթը Շարակնոց (1664-1665)
Դիտել փաստաթուղթը Շարակնոց (1669)
Դիտել փաստաթուղթը Շարակնոց (1685)
Դիտել փաստաթուղթը Շարակնոց (1692)
Դիտել փաստաթուղթը Շարակնոց (1698)
Դիտել փաստաթուղթը Շարակնոց (1699-1700)
Դիտել փաստաթուղթը Շարակնոց (1702-1703)
Դիտել փաստաթուղթը Շարակնոց (1703)
Դիտել փաստաթուղթը Շարակնոց (1710-1711)
Դիտել փաստաթուղթը Շարակնոց (1712)
Դիտել փաստաթուղթը Շարակնոց (1718)
Դիտել փաստաթուղթը Շարակնոց (1724)
Դիտել փաստաթուղթը Շարակնոց (1727)
Դիտել փաստաթուղթը Շարակնոց (1730)
Դիտել փաստաթուղթը Շարակնոց (1736)
Դիտել փաստաթուղթը Շարակնոց (1742)
Դիտել փաստաթուղթը Շարակնոց (1743)
Դիտել փաստաթուղթը Շարակնոց (1768)
Դիտել փաստաթուղթը Շարակնոց (1784)
Դիտել փաստաթուղթը Շարակնոց (1789)
Դիտել փաստաթուղթը Շարակնոց (1790)
Դիտել փաստաթուղթը Շարակնոց (1794)
Դիտել փաստաթուղթը Ողբ Հայաստանեաց: Չափածո
Դիտել փաստաթուղթը Ողբք եւ հառաչանք
Դիտել փաստաթուղթը Ոսկեայ դուռն դպրատան
Դիտել փաստաթուղթը Ոսկեփորիկ
Դիտել փաստաթուղթը Որոգայթ փառաց
Դիտել փաստաթուղթը Ուղղ եւ ծուծ աստուածաբանութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ուրբաթագիրք
Դիտել փաստաթուղթը Չորք խոկմունք յաղագս յաւիտենականութեան
Դիտել փաստաթուղթը Պաշտօն Աստուածային
Դիտել փաստաթուղթը Պատասխանատրութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Պատարագատետր (1642)
Դիտել փաստաթուղթը Պատարագատետր (Խորհրդատետր)
Դիտել փաստաթուղթը Պատկերասէր պատկերատեաց:- Փառք եւ պայծառափայլ փառահեղութիւնն Յիսուսի Քրիստոսի արիաբար բացայայտեալ՝ եւ ջատագովեալ ի Մովսիսէ, եւ ի մարգարէիցն
Դիտել փաստաթուղթը Պատմագիրք հոգւոց հաւատացեալ ննջեցելոց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմագրութիւն կաթուղիկոսաց եւ թագաւորաց հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմագրութիւն վարուցն եւ գործոց Նադըր շահ թագաւորին պարսից
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Անցից։ - Առարկութիւն ընդդէմ ախտացելոց յախտս մանիքական մոլութեան
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն անցից սրբակրօն Յակոբ արքեպիսկոպոսի (1793)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն դարձի եւ մկրտութեան
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Երուսաղէմի (1731)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Երուսաղէմի (1734)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Երուսաղէմի (1767-1768)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Երուսաղէմի (1782)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն եւ աշխարհագրութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Թէլամաքի որդւոյ Յուլիսի։ Երկու հատորով։ Հտ. 1(1794)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն ԹԷլամաքի որդւոյ Յուլիսի: Երկու հատորով։ Հտ. 2 (1795)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Թէլամաքի որդւոյ Յուլիսի: Հտ.Ա-Բ (1793)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Թովմայի Առաքելոյն
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն կայսերն Փոնցիանոսի (1696)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն կայսերն Փոնցիանոսի (1721)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն կայսերն Փոնցիանոսի (1740)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն կայսերն Փոնցիանոսի (1790)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն կենաց, Մարտիրոսութեան եւ սքանչելեաց Սրբոյն Գրիգորի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց (1695)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց (1730)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց (1752)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց (1793)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց: Հտ. 1 (1784)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց: Հտ. 2 (1785)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց: Հտ. 3 (1786)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Ճէնկիզ Խանի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Մարիանէ Կուսին
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն մնացորդաց Հայոց եւ Վրաց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն պղնձէ քաղաքին (1709)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն պղնձէ քաղաքին (1731, 174 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն պղնձէ քաղաքին (1731, 254 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն պղնձէ քաղաքին (1749)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն պղնձէ քաղաքին (1757)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն պղնձէ քաղաքին (1792)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն սուրբ գրոց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Վարդանանց (1764)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Վարդանանց (1787)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն վարուց եւ մահ ւան երանելի առն Աստուծոյ Սրբոյն Մեծին Ներսէսի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն վարուց Յօհաննու Ոսկեբերանի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Տարօնոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւնք յաղագս պատերազմին Հրէից ընդ Հռովմայեցիս
Դիտել փաստաթուղթը Պարզաբանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Պարզաբանութիւն Սաղմոսացն Դաւթի
Դիտել փաստաթուղթը Պարզատումար
Դիտել փաստաթուղթը Պարզատօմար (1673)
Դիտել փաստաթուղթը Պարզատօմար (1695)
Դիտել փաստաթուղթը Պարզատօմար Ազարիայի
Դիտել փաստաթուղթը Պարտավճար
Դիտել փաստաթուղթը Պարտէզ հոգեւոր (1683-1684)
Դիտել փաստաթուղթը Պարտէզ հոգեւոր (1710)
Դիտել փաստաթուղթը Պարտէզ հոգեւոր (1719)
Դիտել փաստաթուղթը Պարտէզ հոգեւոր (1785)
Դիտել փաստաթուղթը Պարտէզ հոգեւոր (1787)
Դիտել փաստաթուղթը Պարտէզ հոգեւոր:- Համառօտ կրթութիւն հանապազօրեայ
Դիտել փաստաթուղթը Պարտէզ ոգեւոր (1704)
Դիտել փաստաթուղթը Պու պատմութիւն գիրքի օլտուր քի, Գրիգորիոս Սուրբ Լուսաւորիչին էվէլինտէն ախըրընատաք պատմութիւնունու (առանց թվականի, 159 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Պու պատմութիւն գիրքի օլտուր քի, Գրիգորիոս Սուրբ Լուսաւորիչին էվէլինտէն ախըրընատաք պատմութիւնունու (առանց թվականի, Ճկ (160) էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Պսակ կուսին
Դիտել փաստաթուղթը Պտուղ զրաջանութեան
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1565-1566)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1587)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1638)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1642)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1661-1662)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1664)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1673-1674)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1677)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1682)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1684)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1695)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1713)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1714-1715)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1733)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1748)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1755)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1756)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1758)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1759)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1770, Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1770, Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1771)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1776)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1778)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1779)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1780)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1780, տպ. Հովհաննեսի և Պողոսի)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1780, տպ. Ստեփանոս Պետրոսյանի)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1782)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1786, Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1786, Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1787, Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1787, Վաղարշապատ)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1787, Տրիեստ)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1791)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1792)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1793)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1795)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1796)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1798, տպ. Մայր դպրատան)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1798, տպ. Պողոս Հովհաննիսյանի)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1800)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (առանց թվականի, 348 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (առանց թվականի, 352 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (առանց թվականի, 366 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան:- Տօմար կարճառօտ (1789)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան փոքրիկ
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբունք բնական գիտութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբունք եւ ուսուցմունք կենի քրիստոնէականի
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբունք քաղաքական ուսմանց
Դիտել փաստաթուղթը Սուրբ Խաչ Եօլուն Զիարէթի
Դիտել փաստաթուղթը Սպասաւորութիւն սրբոյ պատարագի
Դիտել փաստաթուղթը Վարդապետութիւն քրիստոնէական (1667)
Դիտել փաստաթուղթը Վարդապետութիւն քրիստոնէական (1670)
Դիտել փաստաթուղթը Վարդապետութիւն քրիստոնէական (1680)
Դիտել փաստաթուղթը Վարդապետութիւն քրիստոնէական ըստ Հայոց (1667)
Դիտել փաստաթուղթը Վարժումն կտակագրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Վարք երանելւոյն սրբոյ Յօհաննիսին
Դիտել փաստաթուղթը Վարք սրբոյ Անտոնի աբբայի
Դիտել փաստաթուղթը Վարք Սրբոյն Ալէքսիանոսի
Դիտել փաստաթուղթը Վարք Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին
Դիտել փաստաթուղթը Վերծանութիւնք ներածութեան Պորփիւրի
Դիտել փաստաթուղթը Վէմ գայթակղութեան
Դիտել փաստաթուղթը Վէմ հաւատոյ
Դիտել փաստաթուղթը Վիճաբանութիւն առ Շահ Սլէմանն Պարսից
Դիտել փաստաթուղթը Վիպասանութիւն Ամերիկոյ: Հտ. 1 (1784)
Դիտել փաստաթուղթը Վիպասանութիւն Ամերիկոյ: Հտ. 2 (1786)
Դիտել փաստաթուղթը Վիպասանութիւն զերկնային մարմնոց շարժմանէ
Դիտել փաստաթուղթը Վիպասանութիւն զերկնային մարմնոց շարժմանէ: Բ մասը չափածո: Յունիսի 22
Դիտել փաստաթուղթը Վկայութիւնք Հայրապետաց Յաղագս միոյ բնութեանն Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Տաղարան (1513)
Դիտել փաստաթուղթը Տաղարան (1701)
Դիտել փաստաթուղթը Տաղարան (1734)
Դիտել փաստաթուղթը Տաղարան (1752)
Դիտել փաստաթուղթը Տաղարան (1788)
Դիտել փաստաթուղթը Տաղարան (1793)
Դիտել փաստաթուղթը Տաղարան (առանց թվականի)
Դիտել փաստաթուղթը Տաղարան։- Գանձարան
Դիտել փաստաթուղթը Տաղարան փոքրիկ (1768)
Դիտել փաստաթուղթը Տաղարան փոքրիկ (1777)
Դիտել փաստաթուղթը Տաղարան փոքրիկ (1791)
Դիտել փաստաթուղթը Տաղ գովասանական
Դիտել փաստաթուղթը Տարեգրութիւն 1800 տարւոյն
Դիտել փաստաթուղթը Տարեցոյց եւ օրացոյց (1792)
Դիտել փաստաթուղթը Տարեցոյց եւ օրացոյց (1793)
Դիտել փաստաթուղթը Տարեցոյց եւ օրացոյց (1797)
Դիտել փաստաթուղթը Տեսութիւն աղօթից
Դիտել փաստաթուղթը Տետրակ ամենասուրբ Ռօզարին (1781)
Դիտել փաստաթուղթը Տետրակ ամենասուրբ Ռօզարին (1787)
Դիտել փաստաթուղթը Տետրակ ամենասուրբ Ռօզարին (1794)
Դիտել փաստաթուղթը Տետրակ ի պետս վաճառականաց
Դիտել փաստաթուղթը Տետրակ ներողութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Տետրակ որ կոչի Նշաւակ
Դիտել փաստաթուղթը Տետրակս այս որ կոչի Սապէթայ...
Դիտել փաստաթուղթը Տնօրէնութիւն մարդկային կենաց
Դիտել փաստաթուղթը Տրամաբանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Տրամաբանութիւն:- Արտադրութիւն վասն անձին մարդոյ
Դիտել փաստաթուղթը Տօմար (1685)
Դիտել փաստաթուղթը Տօմար (1696)
Դիտել փաստաթուղթը Տօմար (1698)
Դիտել փաստաթուղթը Տօմար (1702)
Դիտել փաստաթուղթը Տօմար (1707-1708)
Դիտել փաստաթուղթը Տօմար (1708-1709)
Դիտել փաստաթուղթը Տօմար (1718)
Դիտել փաստաթուղթը Տօմար (1721)
Դիտել փաստաթուղթը Տօմար (1725-1726)
Դիտել փաստաթուղթը Տօմար (1733)
Դիտել փաստաթուղթը Տօմար (1735)
Դիտել փաստաթուղթը Տօմար (1738)
Դիտել փաստաթուղթը Տօմար (1756)
Դիտել փաստաթուղթը Տօմար (1760)
Դիտել փաստաթուղթը Տօմար (1771)
Դիտել փաստաթուղթը Տօմար (1786)
Դիտել փաստաթուղթը Տօմար (1795)
Դիտել փաստաթուղթը Տօմարաց գիրք (1668, 238 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Տօմարաց գիրք (1668, 296 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Տօմար Գրիգորեան
Դիտել փաստաթուղթը Տօմար:- Ի Ըզբօսանս Հայկազունեաց (1740)
Դիտել փաստաթուղթը Տօմար:- Ի Ըզբօսանս Հայկազունեաց (1789)
Դիտել փաստաթուղթը Տօմար կարճառօտ (1755)
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց (1669, 272 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց (1669, 273 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց (1701-1702)
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց (1703)
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց (1720)
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց (1722)
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց (1725)
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց (1740)
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց (1782)
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց (1785)
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց (1799)
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց: Երկրորդ հատոր (1786)
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց։ Հտ. 1-2 (1774-1775)
Դիտել փաստաթուղթը Ցանկ Գիրք Նոր Կտակարանին
Դիտել փաստաթուղթը Ցուպ քահանայից
Դիտել փաստաթուղթը Փիլիսոփայութիւն: Հտ. 1 (1750)
Դիտել փաստաթուղթը Փիլիսոփայութիւն: Հտ. 2 (1750)
Դիտել փաստաթուղթը Փիլիսոփայութիւն: Հտ. 3 (1750)
Դիտել փաստաթուղթը Փիլիսոփայութիւն: Հտ. 4 (1751)
Դիտել փաստաթուղթը Փոքրիկ գանձարան
Դիտել փաստաթուղթը Քահանայ համբակագոյն
Դիտել փաստաթուղթը Քաղաքավարութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Քարոզ
Դիտել փաստաթուղթը Քարոզգիրք։ Ամառան հատոր
Դիտել փաստաթուղթը Քարոզգիրք: Հտ. Ա (1710)
Դիտել փաստաթուղթը Քարոզգիրք: Հտ. Բ (1710)
Դիտել փաստաթուղթը Քարոզգիրք։ Ձմեռան հատոր
Դիտել փաստաթուղթը Քարոզք համառօտք: Հտ. 1 (1781)
Դիտել փաստաթուղթը Քերական եւ տրամաբանական ներածութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն (1666)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն (1696)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն (1725)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն (1760)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն (1770)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն (1774)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն գրաբառի լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն թօսքանեան լեզուի։ Հայատառ իտալերեն
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն Լաթինական
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն Հայկազեան լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն։ Հտ. 1-2 (1771)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն։ Հտ. 1-2 (1791)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն: Հտ. Ա-Բ (1736-1738)
Դիտել փաստաթուղթը Քէօմիւրճեանց տէր Կոմիտաս քահանայնըն վարքը, վէ նահատակութիու: Հայատառ թուրքերեն
Դիտել փաստաթուղթը Քրիսթիյան թալիմի: Հայատառ թուրքերեն
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական զգուշացումն
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական ուսանելի (1737)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական ուսանելի։ Աշխարհաբար (1747)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն (1737)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն (1775)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն (1788)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն եւ այբբենարան (1725)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն եւ այբբենարան (1750)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն:- Տաղարան (1732)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն:- Տաղարան (1771)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէանըն Քլաուզու: Հտ. Ա-Բ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1776
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1786
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1789
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց (1792)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1793
Դիտել փաստաթուղթը Օրինակ հանդիսաւոր ծանուցման եւ ողբոյ (1791)
Դիտել փաստաթուղթը Օրինակ հանդիսաւոր ծանուցման եւ ողբոյ (1792)
Դիտել փաստաթուղթը Օրինակք բարեւագրաց (1752)
Դիտել փաստաթուղթը Օրինակք բարեւագրաց (1786)