փակիր գրադարանի այս բաժինը Աբրահամ Կրետացի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Անցից։ - Առարկութիւն ընդդէմ ախտացելոց յախտս մանիքական մոլութեան