փակիր գրադարանի այս բաժինը Յակոբ Տեառնեղբայր
Դիտել փաստաթուղթը Կտակգիրք (1703)
Դիտել փաստաթուղթը Կտակգիրք (1710)