փակիր գրադարանի այս բաժինը Յովհան Ոսկեբերան
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Սրբոյ Աւետարանին որ ըստ Յօհաննու (1717)
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Սրբոյ Աւետարանին որ ըստ Յօհաննու (1737)
Դիտել փաստաթուղթը Ներբողեանք