փակիր գրադարանի այս բաժինը Յովհան Քաւտեքեան
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն դարձի եւ մկրտութեան