փակիր գրադարանի այս բաժինը Յովհաննէս Արճիշեցի
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն պատարագի
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Ս. Պատարագին