փակիր գրադարանի այս բաժինը Յովհաննէս Երզնկացի
Դիտել փաստաթուղթը Վիպասանութիւն զերկնային մարմնոց շարժմանէ
Դիտել փաստաթուղթը Վիպասանութիւն զերկնային մարմնոց շարժմանէ: Բ մասը չափածո: Յունիսի 22