փակիր գրադարանի այս բաժինը Յովհաննէս Մամիկոնեան
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Տարօնոյ