փակիր գրադարանի այս բաժինը Յովհաննէս Ջուղայեցի
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք համառօտ վասն իսկապէս և Ճշմարիտ հաւատոյ
Դիտել փաստաթուղթը Վիճաբանութիւն առ Շահ Սլէմանն Պարսից