փակիր գրադարանի այս բաժինը Յովհաննէս Սանճէմինեցի
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք օրինակաց եւ նմանութեանց