փակիր գրադարանի այս բաժինը Ներսէս Լամբրոնացի
Դիտել փաստաթուղթը Ատենաբանութիւն եւ ճառք
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սիրոյ եւ խաղաղութեան
Դիտել փաստաթուղթը Դրուատ պատմագրաբար
Դիտել փաստաթուղթը Տեսութիւն աղօթից