փակիր գրադարանի այս բաժինը Պետրոս Արագօնացի
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք առաքինութեանց (1721)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք առաքինութեանց (1772)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք մոլութեանց (1720)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք մոլութեանց (1773)
Դիտել փաստաթուղթը Խրատականք եւ հոգեշահք քարոզք