փակիր գրադարանի այս բաժինը Պետրոս Կոստանդնուպոլսեցի
Դիտել փաստաթուղթը Քաղաքավարութիւն