փակիր գրադարանի այս բաժինը Պետրոս Ռիքարտ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ մեկնութիւն Ավետարանի