փակիր գրադարանի այս բաժինը Պօղոս Սեներեան
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն ապաշխարողի