փակիր գրադարանի այս բաժինը Պօղոս Տարօնացի
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթ ընդդէմ Թէոփիստեայ