փակիր գրադարանի այս բաժինը Պօղոս Տիւրիկեցի Թորոսեան
Դիտել փաստաթուղթը Բառարան