փակիր գրադարանի այս բաժինը Ռոբերտոս Բելլարմինոս
Դիտել փաստաթուղթը Վարդապետութիւն քրիստոնէական (1670)
Դիտել փաստաթուղթը Վարդապետութիւն քրիստոնէական (1680)