փակիր գրադարանի այս բաժինը Սահակ Սոֆեալեան
Դիտել փաստաթուղթը Տետրակ ներողութեանց