փակիր գրադարանի այս բաժինը Սիմէօն Երեւանցի
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1794)
Դիտել փաստաթուղթը Զբօսարան հոգեւոր (1772)
Դիտել փաստաթուղթը Զբօսարան հոգեւոր (1790)
Դիտել փաստաթուղթը Պարտավճար
Դիտել փաստաթուղթը Տաղարան (1793)
Դիտել փաստաթուղթը Տաղարան փոքրիկ (1777)
Դիտել փաստաթուղթը Տաղարան փոքրիկ (1791)