փակիր գրադարանի այս բաժինը Սիմէօն Ջուղայեցի
Դիտել փաստաթուղթը Տրամաբանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Տրամաբանութիւն:- Արտադրութիւն վասն անձին մարդոյ
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն (1725)