փակիր գրադարանի այս բաժինը Սուքիաս Աղամալեանց
Դիտել փաստաթուղթը Թուաբանութիւն