փակիր գրադարանի այս բաժինը Առաքել Պողոսեան Նորջուղայեցի
Դիտել փաստաթուղթը Ծանուցումն առ համամիտ եւ բանասէր սրբազանից հարցդ՝ եւ եղբարցդ՝ համայնից