փակիր գրադարանի այս բաժինը Վարդան Աշխարհագիր
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհացոյց (1728)