փակիր գրադարանի այս բաժինը Վարդան Բարձրբերդցի
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Սաղմոսաց Դաւթի