փակիր գրադարանի այս բաժինը Ֆրանչեսքոյ Ֆենելոն
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Թէլամաքի որդւոյ Յուլիսի։ Երկու հատորով։ Հտ. 1(1794)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն ԹԷլամաքի որդւոյ Յուլիսի: Երկու հատորով։ Հտ. 2 (1795)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Թէլամաքի որդւոյ Յուլիսի: Հտ.Ա-Բ (1793)