փակիր գրադարանի այս բաժինը Աստուածատուր Ներսէսովիչ
Դիտել փաստաթուղթը Բառգիրք լատինհայ (1695)