փակիր գրադարանի այս բաժինը Բէթիսէ Տելլա Քռօչէ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Ճէնկիզ Խանի