փակիր գրադարանի այս բաժինը Գաբրիել Աւետիքեան
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն թօսքանեան լեզուի։ Հայատառ իտալերեն